خدمات ما

مشاوره حقوقی و ریجکتی

مشاوران ما در زمینه‌ی مسائل پیچیده‌ی مهاجرت مانند موارد ذیل  به شما کمک می‌کند:

  • درخواست تجدیدنظر در صورت رد شدن درخواست مهاجرت
  • عدم پذیرش
  • دیپورت شدن / دستور خروج از کشور
  • ارائه اطلاعات خلاف واقع