خدمات ما

برنامه‌های اقامت موقت

برنامه‌های اقامت موقت

برنامه‌ی ویزای گردشگر

این یک سند رسمی است (TRV) که توسط اداره‌ی ویزای کانادا صادر شده و روی پاسپورت افراد الصاق می‌شود و نشان می‌دهد فرد دارنده حداقل الزامات پذیرش کانادا را داشته‌است و توانسته اقامت موقت کانادا را به دست بیاورد. این سند به فرد این اجازه را می‌دهد تا در بیشتر مواقع تا 6 ماه در کانادا بماند.

الزامات:

  • اثبات توان مالی
  • اثبات وابستگی داشتن به کشور خودتان یا کشوری که در آن اقامت دارید.
  • ارائه‌ی دلایلی که نشان دهد چرا باید حتماً این سفر انجام شود.
  • پاسپورت معتبر
برنامه‌های اقامت موقت

برنامه‌ی سوپر ویزا

این برنامه به والدین و پدربزرگ و مادربزرگ‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از ویزای چندبار ورود تمدید شده، که در کل می‌تواند تا 10 سال معتبر باقی بماند، به کانادا بیایند. این برنامه یک گزینه‌ی جایگزین است.

الزامات:

  • والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ یک شهروند کانادا یا فردی که اقامت دائم کانادا دارد باشید.
  • یک دعوتنامه برای فرزند یا نوه‌ی خود امضا کنید.
  • پوشش بیمه‌ی درمانی (با حداقل 100 هزار دلار پوشش)
  • تقاضای دریافت سوپر ویزا از خارج از خاک کانادا

بعلاوه، فرزند یا نوه‌ی کانادایی شما باید اثبات کند خانواده‌اش حداقل درآمد لازم را دارد.